شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا
061 - 33357088 09396395880

فهرست طرح ها و پروژه ها


طرحها و سوابق کاری :

 • طرح خدمات مدیریت پسماند جهت طرح خوداظهاری شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی پرورش آرتمیا در هندیجان
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی صنایع فولاد
 • مطالعات ارزیابی پیامدهای زیست محیطی طرحهای آبرسانی خوزستان
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی تکثیر و پرورش میگو عاری از بیماری در استان بوشهر
 • مدیریت، شناسایی، بررسی و ارزیابی ریسکها و جنبه های زیست محیطی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
 • طرح توجیهی - فنی بازیابی محصولات مو جود در پساب واحدهای کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث واحد تولید PVC به ظرفیت 300هزار تن در سال (صنایع پتروشیمی اندیمشک )
 • مطالعات طرح مدیریت زیست محیطی(EMP) شرکت پتروشیمی بوشهر
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث نیروگاه سیکل ترکیبی 1000 مگاواتی ايلام
 • طراحی و نظارت بر اجرای تصفیه خانه پساب مجتمع کارواشی خلیج فارس ماهشهر
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث کشت و صنعت و کارخانه قند چغازنبیل
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث پرورش میگو هزار هکتاری هندیجان(بندرسجافی)
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح صد هکتاری پرورش ماهیان گرمابی خرمشهر
 • خدمات مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی کارخانه فرآوری سرب و روی شرکت سرمه و سد باطله مربوطه
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث ناحیه صنعتی آنالوجه - اصفهان
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح احداث دهکده فرهنگی، تفریحی، رفاهی و خدماتی گلدشت - اصفهان
 • ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث سایت اتیلن اکساید - پتروشیمی اندیمشک
 • خدمات مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث مینی پالایشگاه اروند
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی زیست محیطی کارخانه کمپوست ایلام
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث دهکده فرهنگی،تفریحی،رفاهی و خدماتی شرکت سپردرخشان سیلک
 • مطالعات ارزیابی اثرات زیست محیطی احداث کارخانه فرآوری مس اکسیدی کاتدی به روش تانک لیچینگ با ظرفیت 320 تن در سال
 • خدمات مشاوره زیست محیطی معدن سرب و روی سرمه