شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا
061 - 33357088 09396395880

درباره محیط گسترآریا - خدمات مهندسی رودخانه


گروه مهندسي رودخانه بطور کلي مسئول انجام مطالعات در زمينه هاي مختلف منابع آبي و مديريت آنها ميباشد.مهمترين خدمات اين گروه تخصصي عبارتند از:

  • انجام مطالعات حريم يابي و تعيين حداقل دبي رودخانه ها و تالابها و درياچه ها
  • مطالعات کميت و کيفيت منابع آب
  • مطالعات حفاظت از سواحل رودخانه ها و درياها
  • مطالعات کنترل و مديريت سيلاب
  • مطالعات مهندسي رودخانه و مطالعات بستررودخانه ها