شرکت مهندسین مشاور محیط گسترآریا
061 - 33357088 09396395880

درباره محیط گسترآریا - خدمات گروه شیلات و آبزیان


اين گروه نيز از پرسنل مجرب و داراي تحصيلات و سابقه کار در زمينه فعاليت هاي مختلف شيلات و آبزي پروري تشکيل شده اند .مهمترين فعاليتهاي اين گروه تخصصي را ميتوان در گروه هاي زير عنوان نمود:

  • مشاوره در خصوص ايجاد و بهره برداري طرحهاي آبزي پروري .
  • مطالعات تنوع زيستي آبزيان .
  • مطالعات ارزيابي ذخاير آبزيان .
  • مطالعه و مشاوره در خصوص طرحهاي توسعه و ورود گونه هاي جديد تجاري آبزيان .